Share
Servicii

Proiect arhitectura

Un proiect arhitectura casa complet implica urmatoarele faze:
 • tema de proiectare si obtinerea certificatului de urbanism;
 • anteproiectul
 • documentatia necesara obtinerii avizelor impuse prin certificatul de urbanism
 • proiectul tehnic si detalii de executie P.T.-D.E.
 • documentatia tehnica pentru autorizatia de construire D.A.T.C.
  urmarire de santier

Design interior

Prin design de interior intelegem proiectul de design pentru amenajarea spatiului interior (a arhitecturii spatiului, a finisajelor, a mobilierului, incluzand si decoratiule interioare), realizat de catre un arhitect sau designer de specialitate.

Etapele unui proiect de design interior:

 • tema de proiectare
 • conceptul de design
 • proiectul tehnic si detalii de executie
 • asistenta tehnica si consultanta
Dupa caz, proiectul mai poate cuprinde:
 • documentatia tehnica pentru autorizatia de construire D.A.T.C.
 • expetiza tehnica
 • calcul coeficient termic (pentru reabilitari termice)

Servicii de randare 3D

Realizarea randărilor implică:
 • modelarea 3D a spatiului de amenajat cu finisajele existente si/sau selectate;
 • modelarea mobilierului ales si/sau realizat la comanda în urma propunerii designerilor nostri;
 • simularea iluminarii naturale si/sau artificiale;
 • accesorizarea și decorarea spatiului, pentru obtinerea atmosferei dorite.
Rezultatul final consta într-o imagine foto-realistă sugestiva a spatiului supus amenajarii și cuprinde toate detaliile proiectului. Pe langă faptul că reprezinta cea mai simpla metodă de vizualizare a conceptului de amenajare, randarea elimina orice eventuale interpretari si-i ajuta pe toți cei implicați în proiect să inteleagă directia, validand-o sau contestand-o la momentul potrivit.